0

Tết cách ly nhưng không cách lòng - Sâm Ngọc Linh Việt Nam

Không về nhà là cũng chống dịch. Để đảm bảo an toàn Tết không covid cho gia đình mình cũng như toàn xã hội, nhiều gia đình đã chọn cách đoàn viên theo nghĩa covid. Một năm nhiều thăng trầm nhưng làm cho tình người, lòng người thêm đoàn kết, thấu hiểu nhau để chung tay đẩy lùi

  • Không về nhà là cũng chống dịch. Để đảm bảo an toàn Tết không covid cho gia đình mình cũng như toàn xã hội, nhiều gia đình đã chọn cách đoàn viên theo nghĩa covid. Một năm nhiều thăng trầm nhưng làm cho tình người, lòng người thêm đoàn kết, thấu hiểu nhau để chung tay đẩy lùi
08.1900 3124
zalo