0

Mừng sinh nhật các thành viên có ngày sinh trong tháng 07

  • Công đoàn Công ty CP Đầu tư và Phát triển sâm ngọc linh Việt Nam (PVN Group) mừng sinh nhật các thành viên có ngày sinh trong tháng 07
    Do tình hình dịch covid đang diễn biến phức tạp không thể tổ chức tập trung nên xin phép được tổ chức đơn giản cử đại diện các thành viên để đảo bảo được an toàn trong phòng chống dịch bệnh hiện nay.
    Gửi tới các thành viên một tuổi mới sức khỏe, không covid và nhiều niềm vui trong cuộc sống!
      sam ngọc linh việt nam
08.1900 3124
zalo