0

Hội nghị tổng kết năm 2023 tại PVN group

  • Ngày 18 tháng 01 năm 2024 Tập đoàn PVN group tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024.
    Về dự hội nghị có các quý vị đại biểu là đại diện các cơ quan ban ngành, đại diện cho hơn 100 NPP trên toàn quốc và toàn thể CBCNV về tham dự sự kiện
    Sự kiện diễn ra tốt đẹp và là sân dịp để khối kinh doanh và sản xuất cùng gặp gỡ, chia sẻ và tăng thêm đoàn kết cho toàn thể tập đoàn PVN group
08.1900 3124
zalo